Handledning

Handledning

Grupphandledning i psykosocialt arbete inom primärvård


Utifrån min erfarenhet av att arbeta inom första linjens psykiatri på ungdomsmottagningen (och tidigare i vuxenpsykiatriskt remissteam) så erbjuder jag handledning för verksamheter på primärvårdsnivå.


Mitt förhållningssätt präglas av ett transdiagnostiskt perspektiv där bedömning och behandling blir parallella processer - och där patienten bjuds in till att själv äga sin förändringsprocess.


Det handlar om handledning inom:

  • Bedömning/diagnostik av psykisk ohälsa
  • Psykologisk behandling (med främst fokus på ISTDP/PDT, men jag har även kompetens inom KBT/ACT)
  • Remisshantering - när bör man remittera och hur formulera för att "få in" patienten i t ex psykiatrin
  • Strukturella frågor kring hur arbetet organiseras i det psykosociala teamet


Kontakta mig för diskussion kring upplägg och kostnadsförslag.

Handledning i ISTDPJag erbjuder ISTDP-handledning individuellt eller i grupp. Främst via videolänk, men möjlighet finns för handledning fysiskt vid min mottagning i Borås.


Efter att ha arbetat med ISTDP sedan 2014, och ha varit färdig med core-utbildningen sedan 2017 så känns tiden mogen för att börja hjälpa andra att lära sig ISTDP. Jag genomgår handledning/utbildning hos Tobias Nordqvist sedan hösten 2020.


Du som söker handledning behöver minst ha genomgått pre-core utbildningen i ISTDP.


Om du är intresserad av att lära dig och utvecklas inom ISTDP så är du välkommen att kontakta mig på christoffer@psykologhallberg.se för kostnadsförslag.