Handledning

Handledning

Grupphandledning i psykosocialt arbete inom primärvård


Utifrån min erfarenhet av att arbeta inom första linjens psykiatri på ungdomsmottagningen (och tidigare i vuxenpsykiatriskt remissteam) så erbjuder jag handledning för verksamheter på primärvårdsnivå.


Mitt förhållningssätt präglas av ett transdiagnostiskt perspektiv där bedömning och behandling blir parallella processer - och där patienten bjuds in till att själv äga sin förändringsprocess.


Det handlar om handledning inom:

  • Bedömning/diagnostik av psykisk ohälsa
  • Psykologisk behandling (med främst fokus på ISTDP/PDT, men jag har även kompetens inom KBT/ACT)
  • Remisshantering - när bör man remittera och hur formulera för att "få in" patienten i t ex psykiatrin
  • Strukturella frågor kring hur arbetet organiseras i det psykosociala teamet


Kontakta mig för diskussion kring upplägg och kostnadsförslag.

Individuell handledning i ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy)Under hösten 2020 så kommer jag att påbörja utbildning/handledning som ISTDP-handledare i psykolog Tobias Nordqvists regi.


Efter att ha arbetat med ISTDP sedan 2014, och ha varit färdig med core-utbildningen sedan 2017 så känns tiden mogen för att börja hjälpa andra att lära sig ISTDP.


Du som söker handledning behöver minst ha genomgått pre-core utbildningen i ISTDP.


Jag tar emot för handledning både fysiskt vid min mottagning i Borås och via digitalt.


För handledning tar jag under hösten ett reducerat pris på 1000 kronor exkl. moms, och under våren 1200 exkl. moms - för att sedan landa på ordinarie pris 1400 kronor exkl. moms.


Om du är intresserad av att lära dig och utvecklas inom ISTDP så är du välkommen att kontakta mig på christoffer@psykologhallberg.se

0707-715081

Psykolog Hallberg

Fabriksgatan 11, vån.7

503 38 Borås

christoffer@psykologhallberg.se