Om mig

Om mig


Christoffer Hallberg


Legitimerad psykolog med mottagning i Borås.


Över fem års erfarenhet av psykologarbete inom ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri. Nu verksam i egen firma på heltid.Psykoterapi / psykologisk behandling


I min grundutbildning till psykolog ingick kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och humanistisk/existentiell terapi.


Jag har med åren specialiserat mig inom affektfokuserad psykoterapi, och främst ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy).


Mellan 2014 och 2017 gick jag grundutbildningen i ISTDP (CORE) i Stockholm med Tobias Nordqvist som lärare. Sedan dess har jag haft kontinuerlig handledning, och fortsätter att fördjupa mig inom ISTDP.

Feedback-informerad terapi


Detta är ett relativt nytt område inom psykoterapi-fältet, och innebär att söka systematisk återkoppling under behandlingens gång i syfte att på så vis kunna optimera behandlingens nytta för patienterna.


Under min tid som psykolog på ungdomsmottagningens ledde jag ett projekt för att utveckla och införa e-tjänsten "Hur mår du?" där skattningsskalan CORE-10 administreras i samband med samtal med kurator eller psykolog.


Jag använder mig av ORS/SRS vid min privata mottagning, och har en god överblick över fältet.


Välkommen att kontakta mig för rådgivning och stöd vid implementering av feedback-system,

Psykologisk utredning


Från min tid inom vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri har jag erfarenhet utredning med frågeställningar inom främst neuropsykiatriska området.


I dagsläget har jag inte möjlighet att erbjuda utredning vid min mottagning, men erbjuder mina tjänster på konsultbasis till vårdgivare.