Hem

Din psykolog i Borås

Christoffer Hallberg, leg. psykolog


Jag har flera års erfarenhet av kliniskt arbete på ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri. På min mottagning fokuserar jag på att hjälpa människor att komma över psykologiska problem och psykisk ohälsa genom främst affektfokuserad psykoterapi (ISTDP), men jag har även kompetens inom KBT. Tillsammans kommer vi fram till vad som behövs för att du ska kunna komma vidare i livet.

ISTDP


Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk terapiform som baseras på anknytningsteori och affektteori. Fokus ligger på att hjälpa dig att hantera de svåra känslor som gör att du fastnar i destruktiva beteenden och symtom. 

Vad kan man få hjälp med?Vid första samtalet så hjälps vi åt att ringa in vad det är för psykologiska problem som kommer i vägen för dig att komma vidare i livet, och som bidrar till dina symtom. Tillsammans gör vi en kartläggning och en plan för behandlingen. Här är en lista över några exempel på problem där psykologisk behandling/psykoterapi kan vara effektivt:


  • Depression - nedstämdhet, ledsenhet, att ha tappat glädjen i livet
  • Ångest - anspänning, oro, panikångest
  • Låg självkänsla - självkritiska tankar, svårt att säga nej, låter sig utnyttjas
  • Relationsproblem - konflikter, konflikträdsla, tillitsproblem
  • Stress - svårigheter med att hitta en balans i livet och att ta hand om sig själv
  • Psykosomatiska symtom (som utretts av läkare och bedömts ha psykologisk grund) - magproblem/IBS, migrän, spänningshuvudvärk, funktionella neurologiska symtom, synstörningar, tunnelseende. 
  • Reaktioner på trauma - påträngande minnen, overklighetskänslor
  • Oro / Ältande - malande negativa tankar om framtiden eller dåtiden


Psykolog Hallberg

Fabriksgatan 11

503 38 Borås

christoffer@psykologhallberg.se