Psykolog Hallberg Borås

Förändring på djupet

Psykolog med mottagning i centrala Borås

Hej och välkommen,


I samtal med mig så möts du av en aktiv psykolog som med värme och tydlighet hjälper dig att förstå och lösa dina psykiska och känslomässiga problem. Med den moderna psykodynamiska terapi-metoden ISTDP (intensiv psykodynamisk korttidsterapi) erbjuder jag ett sätt att göra terapi som går bortom ytan, och som i forskning har visat sig kunna fungera särskilt väl för psykisk ohälsa där andra metoder inte fungerat fullt ut. Det är en utmanande terapiform som kräver engagemang av både patient och terapeut - men som när den är framgångsrik kan vända ångest och ensamhet till ett liv med mer närhet och känslomässig frihet.


Jag har flera års erfarenhet som psykolog på ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri. På min mottagning i Borås fokuserar jag på att hjälpa människor att komma över psykologiska problem och psykisk ohälsa genom främst affektfokuserad psykoterapi (ISTDP). Tillsammans kommer vi fram till vad som behövs för att du ska kunna komma vidare i livet.


Hör gärna av dig för att boka ett första samtal eller med frågor och funderingar.


Vänliga hälsingar,


Christoffer Hallberg, legitimerad psykolog


Psykolog Borås

ISTDP


Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk terapiform som baseras på anknytningsteori och affektteori. Fokus ligger på att hjälpa dig att hantera de svåra känslor som gör att du fastnar i destruktiva beteenden och symtom. 

Vad kan man få hjälp med?



Vid första samtalet så hjälps vi åt att ringa in vad det är för psykologiska problem som kommer i vägen för dig att komma vidare i livet, och som bidrar till dina symtom. Tillsammans gör vi en kartläggning och en plan för behandlingen. Här är en lista över några exempel på problem där psykologisk behandling / psykoterapi kan vara effektivt:


  • Depression - nedstämdhet, ledsenhet, att ha tappat glädjen i livet
  • Ångest - anspänning, oro, panikångest
  • Låg självkänsla - självkritiska tankar, svårt att säga nej, låter sig utnyttjas
  • Relationsproblem - konflikter, konflikträdsla, tillitsproblem, otrygg anknytning
  • Stress - utbrändhet, utmattning, svårigheter med att hitta en balans i livet och att ta hand om sig själv
  • Psykosomatiska symtom (som utretts av läkare och bedömts ha psykologisk grund) - magproblem/IBS, migrän, spänningshuvudvärk, funktionella neurologiska symtom, synstörningar, tunnelseende. 
  • Reaktioner på trauma - påträngande minnen, overklighetskänslor
  • Oro / Ältande - malande negativa tankar om framtiden eller dåtiden