Om mig

Om mig


Christoffer Hallberg


Legitimerad psykolog med mottagning i Borås.


Flera års erfarenhet av psykologarbete inom ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri. Verksam vid egen privat psykolog- mottagning i Borås sedan 2019.Psykoterapi / psykologisk behandling


I min grundutbildning till psykolog ingick kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och humanistisk/existentiell terapi.


Jag har med åren specialiserat mig inom affektfokuserad psykoterapi, och främst ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy).


Mellan 2014 och 2017 gick jag grundutbildningen i ISTDP (CORE) i Stockholm med Tobias Nordqvist som lärare. Sedan dess har jag haft kontinuerlig handledning, och fortsätter att fördjupa mig inom ISTDP.

Konsult


Jag erbjuder mina tjänster på konsultbasis till offentliga och privata verksamheter. Mina främsta kompetensområden är psykoterapi (främst ISTDP) och psykologisk bedömning. Kontakta mig på christoffer@psykologhallberg.se för diskussion kring uppdrag.