ISTDP

ISTDP

ISTDP (intensiv dynamisk psykoterapi) är en terapiform som utvecklades i Kanada, och som bygger vidare på klassiska psykodynamiska modeller om hur konfliktfyllda känslor ger upphov till ångest och beteenden som skapar lidande.


Det som gör ISTDP mer "intensivt" är ett annat arbetssätt för att hjälpa patienter att hantera sina känslor. Istället för en relativt avvaktande terapeut så möter du i ISTDP en aktiv terapeut, och snarare än att låta dig associera fritt så hjälper terapeuten dig att hålla fokus på det som är viktigt. Redan Freud konstaterade att vi människor har en tendens att "glida undan" från det smärtsamma - men det är ofta där som lösningen ligger, och då kan man behöva hjälp att närma sig detta på ett stegvis sätt. Syftet är att du på detta sätt ska komma vidare från dina problem så snabbt som möjligt.


ISTDP är en "affektfokuserad" terapiform - vilket helt enkelt betyder att fokus ligger på dina känslor. Det betyder inte att tankar och beteenden är oviktiga, men utgångpunkten är att det är våra känslor som ger oss kompassen i livet - som hjälper dig att veta vem du är och vad du behöver för att må bra. Om vissa känslor "saknas" och/eller väcker ångest så kan vi ha svårt att hantera vissa situationer och relationer - vilket i sin tur kan leda till psykiskt lidande. Genom att tillsammans närma oss dina känslor kan vi hjälpa dig att använda dem på ett sätt som gör att de blir en tillgång istället för ett hinder.


Om du vill läsa mer om ISTDP så finns det mer information på svenska föreningen för ISTDPs hemsida (istdpsweden.se).